BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Prawidłowa wycena nieruchomości – na czym polega i komu ją powierzy ?

maj 8, 2020 dodane przez PrawdziwiePolskie

Gdy dom lub mieszkanie zmienia swego właściciela, często konieczne jest oszacowanie wartości nieruchomości. Na czym polega, komu powierzyć jego wykonanie i wreszcie – cło zrobi, aby wycena była prawidłowa?

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to nic innego, jak oszacowanie jej wartości dokonywane przez rzeczoznawcę majątkowego. Oczywiście, wycenę możemy wykonać sami za pomocą internetowych, bezpłatnych narzędzi bądź poprosić o pomoc agencję nieruchomości. Tak wykonana wycena nie będzie posiadać jednak mocy prawnej i nie będzie mogła być wykorzystana jako dowód w postępowaniu sądowym lub jako zabezpieczenie hipoteki dla instytucji finansowej.

Na czym polega wykonanie wyceny nieruchomości?

By wycena nieruchomości była akceptowana przez urzędy i banki, musi zostać wykonana przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. Sytuacje, w których taka wycena jest niezbędna to. m.in. procedury spadkowe, zabezpieczenie wierzytelności, ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości etc. Rzeczoznawca dokonuje wyceny w oparciu o jedną z metod, które narzuca mu prawo. Wybór tej metody zależy od celu wyceny, położenia nieruchomości, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego itd. Właściwie wybrana metodologia pozwala na stworzenie rzetelnego, obiektywnego operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy – jakie zawiera informacje?

Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę zawiera określone przepisami prawa informacje na temat nieruchomości. Należy do nich między innymi dokładne określenie przedmiotu i zakresu wyceny, celu sporządzenia operatu, wybranej metodologii, formalną podstawę wyceny, źródła danych, opis stanu nieruchomości i informacje o jej przeznaczeniu. Operat uwzględnia również opis rynku nieruchomości dla wybranej lokalizacji, który ma istotne znaczenie dla wyliczenia jej wartości.

Jak wybrać rzeczoznawcę?

By dokonać wyceny, rzeczoznawca majątkowy musi posiadać stosowne, określone prawem uprawnienia. Koszt wyceny zwykle waha się od 300 do 8700 zł. A jak wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę? Niektóre instytucje, np. banki, często współpracują ze ściśle wybranymi osobami, więc wybór ten nie jest zależny od nas. Niekiedy jednak wyboru możemy dokonać samodzielnie i wówczas, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z rekomendacji znajomych bądź wybór sprawdzonej, istniejącej od lat kancelarii. Co istotne, niektóre firmy działają jedynie lokalnie, inne – tak jak np. BRI Wyceny – dokonują wycen nieruchomości w całej Polsce.

Prawidłowo wykonana wycena może stać się naszym sprzymierzeńcem w negocjacjach kupna bądź sprzedaży nieruchomości. Może również okazać się kluczowa w toczących się sporach sądowych lub administracyjnych. Warto zatem powierzyć wycenę profesjonaliście, który stworzy ją rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.