BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

sie 28, 2019 dodane przez PrawdziwiePolskie

Wycena nieruchomości to nic innego jak proces szacowania pozwalający rzeczoznawcy określić wartość rynkową i odtworzeniową wycenianej nieruchomości. W jakim celu dokonuje się wyceny? Kto korzysta w usług rzeczoznawcy majątkowego? Wreszcie: w jakich sytuacjach wycena może okazać się niezbędna?

Sprzedaż domu lub mieszkania

Klientami korzystającymi z usług rzeczoznawcy majątkowego często są osoby sprzedające dom bądź mieszkanie. Jak podkreślają specjaliści z briwyceny.pl, dzięki wycenie właściciele są w stanie ustalić adekwatna, rynkową cenę nieruchomości, tym samym usprawniając proces sprzedaży. Klienci bowiem chętniej dokonają zakupu nieruchomości, której wartość określona została w sporządzonym przez profesjonalnego rzeczoznawcę operacie.

Ubezpieczenie nieruchomości

Chcąc ubezpieczyć posiadaną nieruchomość, należy spełnić stawiane przez ubezpieczyciela wymagania. Jednym z nich może być przedstawienie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę lub opinię, która określa wartość nieruchomości będącej przedmiotem ubezpieczenia. Wymóg ten stawiany jest przez ubezpieczycieli coraz częściej, dlatego chcąc ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie, o jego wycenie właściciel powinien pomyśleć jak najwcześniej. Wycena będzie potrzebna również wtedy, gdy w razie nieszczęśliwego wypadku właściciel mieszkania będzie chciał odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela.

Kredyt hipoteczny

Kolejną grupą klientów zlecających rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatu są klienci bankowi wnioskujący o kredyt hipoteczny. Ponieważ zabezpieczeniem kredytu (często na setki tysięcy złotych) najczęściej jest nabywana przez klienta nieruchomość, udzielający kredytu bank wymaga określającego jej wartość operatu. Licencjonowanego rzeczoznawcę najczęściej zatrudnia bank. Może on również zlecić swoim pracownikom sporządzenie wyceny wewnętrznej, dokonywanej najczęściej na podstawie wizji lokalnej.

Postępowanie sądowe

Sporządzenie wyceny nieruchomości często okazuje się konieczne w przypadku osób, będących stronami w postępowaniu spadkowym bądź w innych sprawach sądowych dotyczących mienia, np. sprawach o podział majątku lub rozliczenia poniesionych z tytułu budowy nieruchomości nakładów, postępowań komorniczych związanych z ustaleniem opłat audienckich i planistycznych czy opłat za wieczyste użytkowanie.

Ustalenie wysokości czynszu i podatku

Z wyceny nieruchomości korzystają także miasta, gminy i instytucje, które ustalają podatki i wysokości czynszów, np. wynajmowanych bądź oddawanych w dzierżawę nieruchomości. Ponieważ czynsze te powinny być adekwatne do wartości rynkowej nieruchomości, co jakiś czas wyceny dokonuje się ponownie. Wycena często jest niezbędna również do uchwalenia lub zmiany planów miejscowych.

W każdym z powyższych przypadków, wycena powinna zostać wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi przepisami prawa, z zachowaniem największej staranności. Decydując się na skorzystanie z usług rzeczoznawcy, warto wybrać więc zaufanego, licencjonowanego specjalistę.