BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Ile trwa, na czym polega i ile kosztuje wycena nieruchomości

lut 15, 2020 dodane przez PrawdziwiePolskie

Wycena nieruchomości to proces służący oszacowaniu jej wartości. Wycenę wykonuje rzeczoznawca majątkowy, a efektem jego prac jest operat szacunkowy – urzędowy dokument stanowiący poświadczenie wartości nieruchomości. Wycenę zwykle wykonujemy na potrzeby zabezpieczenia kredytu hipotecznego, by obliczyć wysokość podatku lub w przypadku rozmaitych spraw sądowych. Ale na czym tak naprawdę wycena polega, ile trwa oraz z jakimi kosztami się wiąże?

Na czym polega wycena nieruchomości?

Nim rzeczoznawca przystąpi do oszacowania wartości nieruchomości, dokonuje analizy lokalnego rynku nieruchomości. Analizuje również szereg danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabelach taksacyjnych, planach miejscowych, aktach notarialnych i wielu innych dokumentach. Musi również, w oparciu o cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, a także wszelkie zebrane dane, dokonać wyboru metody i techniki szacowania wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy – co to takiego?

Wynikiem oszacowania wartości nieruchomości jest operat szacunkowy. Ten urzędowy dokument jest formalnym potwierdzeniem wartości nieruchomości i posiada moc prawną. Może zatem stanowić zabezpieczenie hipoteki bądź stanowić w sprawach sądowych. Na jego podstawie wyliczona może zostać również wysokość podatku. W operacie szacunków określona zostaje wartość rynkowa nieruchomości, wartość odtworzeniowa, katastralna oraz inne wartości przewidziane w przepisach prawa. Wartość rynkowa, która w przypadku sprzedaży nieruchomości ma zwykle największe znaczenie, to nic innego jak szacowana kwota, jaką w dniu sprzedaży nieruchomości jesteśmy w stanie uzyskać finalizując transakcję.

Kto dokonuje wyceny nieruchomości?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – tylko taka wycena posiada moc prawną. Wycena, której dokonuje agencja nieruchomości bądź którą możemy wykonać samodzielnie (np. korzystając z bezpłatnych narzędzi internetowych), jest jedynie wyceną wstępną. I choć warto ją wykonać i zyskać podstawą orientację na rynku nieruchomości, nie możemy przedstawić jej w sądzie bądź innej instytucji.

Ile kosztuje i jak długo trwa wycena nieruchomości?

Zlecając rzeczoznawcy wycenę nieruchomości, należy ustalić jej koszt oraz czas realizacji. Zależą one jednak od wielu czynników, a przede wszystkim od stopnia skomplikowania wyceny. Wycena jest zwykle droższa w przypadku domów, tańsza zaś w przypadku mieszkań. Znaczenie dla jej ceny może mieć również dostępność danych rynkowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania operatu. Nigdy jednak nie zależy od wartości poddawanej ocenie nieruchomości. W zależności od jej rodzaju, należy przygotować się na wydatek rzędu kilkuset złotych. W bardziej skomplikowanych przypadkach koszt może sięgać nawet powyżej tysiąca złotych. Czas realizacji usługi zwykle waha się od kilku dni do kilku tygodni.

Wykonujący operat szacunkowy rzeczoznawca majątkowy, tak jak specjaliści z firmy BRI Wyceny, działają w oparciu o przepisy prawa. Zlecając mu wycenę nieruchomości, możemy mieć zatem pewność, że będzie ona wykonana w sposób rzetelny i będzie posiadać moc prawną. Szukasz bezpośrednich informacji od eksperta? Skontaktuj się z nami: http://briwyceny.pl/wycena-nieruchomosci-trojmiasto/